Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Fakty z kontroli pieców

  Tuesday, 12 February 2019r. Informacje

  Zgodnie z Programem ochrony powietrza dla woj. małopolskiego oraz uchwałą antysmogową każda gmina na terenie województwa małopolskiego zobowiązana jest do kontroli przestrzegania ww. przepisów.

  Najczęstszym naruszeniem, stwierdzanym podczas kontroli jest spalanie odpadów w palenisku domowym, spalanie drewna o wilgotności powyżej 20% oraz brak świadectwa jakości zakupionego węgla. Przyjęto również kilka zgłoszeń w sprawie spalania odpadów na posesji. Kolejne istotne naruszenie to montaż w nowo wybudowanym domu kotła niespełniającego wymagań ekoprojektu (tzn. poniżej 5 klasy), gdyż od 1 lipca 2017 roku nie można eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu. Budując nowy dom lub zmieniając obecny kocioł lub kominek, należy wybrać przede wszystkim czyste lub niskoemisyjne ogrzewanie –ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła, panele słoneczne, ogrzewanie gazowe lub lekkim olejem opałowym. Jeżeli planowane jest urządzenie na pelety, drewno lub węgiel, należy zastosować nowoczesny kocioł lub kominek, który spełnia wymagania ekoprojektu. Decydujące jest pierwsze uruchomienie instalacji w miejscu obecnego użytkowania – jeżeli nastąpiło po 1 lipca 2017 roku, powinna ona spełniać wymagania ekoprojektu.
  Sprawdzany jest także sposób postępowania z odpadami komunalnymi – w większości domostw obecność kotła na paliwa stałe równa się brak worka na makulaturę. Papier zabrudzony czy też zadrukowany, gazety, papier opakowaniowy, kolorowe kartony stanowią odpad komunalny, obowiązuje bezwzględny zakaz ich palenia.
  Podczas kontroli, mieszkańcy otrzymują naklejki z terminem wymiany ich pieca oraz ulotki informujące o obowiązujących przepisach.
  Wiele stwierdzonych nieprawidłowości wynika z niewiedzy, dlatego poniżej przedstawiamy wykaz paliw dozwolonych i zakazanych do stosowania w domowych piecach:

  Paliwa dozwolone:
  - Drewno i biomasa o wilgotności poniżej 20% (suszone min. 2 sezony) tj. pellet, trociny, wióry, ścinki, kora, drewno pochodzące z domowej obróbki naturalnego, nie przetworzonego, nieimpregnowanego, nie powlekanego drewna.
  - Czysty, niezadrukowany papier i tektura bez taśm i nadruków tylko wytworzone w ramach prowadzenia własnego gospodarstwa domowego.
  - Węgiel kamienny ekogroszek, węgiel typu orzech.
  - Węgiel o uziarnieniu o wielkości pow. 3mm.

  Paliwa zakazane
  - Trociny, wióra, ścinki i kora pochodzące z płyt wiórowych, drewno lakierowane, impregnowane, fornir. Drewno o wilgotności powyżej 20%.
  - Papier i tektura pochodzący z działalności gospodarczej, opakowania z papieru i tektury.
  - Węgiel brunatny.
  - Muły węglowe, flotokoncentraty oraz odpady węglowe – drobny pył węglowy o ziarnach do 3 mm, który zawiera duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń decydujących o dużej emisji przy jego spalaniu.
  -Węgiel oznaczony jako miał, gdy zawartość frakcji poniżej 3 mm przekracza 15%.
  - Muły węglowe, flotokoncentraty oraz odpady węglowe – drobny pył węglowy o ziarnach do 3 mm, który zawiera duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń decydujących o dużej emisji przy jego spalaniu.
  Węgiel oznaczony jako miał, gdy zawartość frakcji poniżej 3 mm przekracza 15%.

  Opracowano na podstawie:
  •Uchwała Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” zmienionej uchwałą Nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r. oraz uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013 r.
  •Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  •Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

  https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2019/05/page-9.pdf

  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com.

   

Galeria