Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Aktualności dotyczące dofinansowania do wymiany starych pieców węglowych

  Monday, 5 August 2019r. Informacje

  Wójt Gminy Gnojnik informuje mieszkańców którzy przed 14.01.2019 r. podpisali umowę z Gminą Gnojnik na dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych o możliwości podpisywania aneksów do tych umów.

   Możliwość taka wynika z faktu przyjęcia zmiany uchwały nr XXXV/321/18 Rady Gminy Gnojnik, która aktualizuje zapisy regulaminu udzielania dotacji. Poniżej załączono uchwałę ws. przyjęcia regulaminu, uchwałę zmieniającą oraz wzór aneksu do umowy. W celu podpisania aneksu mieszkańcy proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Gnojnik (pokój nr. 23).
  Przypominamy o możliwości skorzystania z dofinansowania do wymiany starego pieca węglowego. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc w projekcie 4.4.3 – „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” w ramach którego można otrzymać dofinansowanie na wymianę starego źródła ciepła na nowoczesny kocioł na paliwo stałe tj. ekogroszek, pellet lub piec zgazowujący drewno.

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie ankiety w Urzędzie Gminy Gnojnik pok. 23.

  Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych
  Zmiana Regulaminu
  Aneks dot. wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe.
  Aneks dot. wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą.